בעקבות המצב יתכנו עיכובים בהזמנות ומשלוחים | עד 4 ימי עסקים למשלוח
 • התקנון ניתן לשינוי בכל עת ובכל זמן ע"י פארטקליק בע"מ ח"פ 514827252 על פי שיקול דעתה הבלעדי של "פארטקליק בע"מ" להלן: "מפעילת האתר".

  תקנון האתר

  כללי

  1.       התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.

  2.       אתר האינטרנט www.partclick.co.il ("האתר") משמש כאתר מכירות אלקטרוני ובמה להצגה ורכישת מוצרים ושירותים לכלל ציבור הגולשים באינטרנט בישראל. רשאים לרכוש באתר בני 18 ומעלה, בעלי דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים קבועה בישראל ואשר ברשותם כרטיס אשראי בר תוקף אשר הונפק בישראל. תנאי מוקדם לתוקף קניה של רוכש באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

  3.       הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין מפעילת האתר פארטקליק בע"מ ("החברה") לכל דבר ועניין. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים ולאשר במקום המיועד לכך. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

  4.       התקנון ניתן לשינוי בכל עת ובכל זמן ע"י החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. השימוש באתר יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי התקנון בכל פעם שהינך עושה שימוש באתר.

  5.       בשימוש באתר הנך מצהיר כי הנך מודע לכך, כי באחריותך לספק את כל המידע הדרוש על מנת לקבל את השירותים והמידע מתוך האתר. הנך מצהיר כי המידע שנמסר על ידך הוא מידע מלא, נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול ובעשותך כן הנך מסכים החברה יכולה לעשות שימוש במידע, בכפוף לכל דין, ובהתאם לתנאי תקנון זה.

  6.       החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לזמן מוגבל או לצמיתות, לצמצמה ו/או להגבילה, כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת.

  7.       מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה עשויה למנוע שימוש באתר, למשתמש או לכלל הציבור בכל מקרה בו:

  ·         הופר תנאי מתנאי התקנון;

  ·         נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים על ידי משתמש;

  ·         בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה בחברה ו/או באתר ו/או במידע המופיע באתר ו/או במשתמשים אחרים.

  8.       הנך מצהיר כי הנך יודע כי החברה עשויה לעשות שימוש במידע שנמסר על ידך לצרכיה, לרבות לצורך שינוי האתר ושיפורו ולשם כך הנך מתיר לה לעבד את המידע, לשנותו, לערוך אותו, לערוך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים אחרים הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין.

  9.       שימוש בפרטייך ייעשה לצורך משלוח מידע ועדכונים אך ורק אם נתת לכך את הסכמתך באמצעות סימון (v) במקום המיועד לכך באתר .

  10.   העלאת מידע ומסירתו לחברה, לרבות מידע רגיש, מסמכים, הודעות וכיוצא באלה, נעשית מרצונך החופשי בלבד ומהווה את הסכמתך לכך כי החברה יכולה לעשות שימוש במידע זה, לרבות שליחה אליך של מידע שיווקי, דברי פרסומות ו/או הצעות לרכישות שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך, ו/או את בני משפחתך, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי תקשורת אחר – והכל בכפוף לתקנון. הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קנין וזכויות לפרטיות בכל הנוגע למידע, למעט אם החברה פעלה בזדון ובניגוד לתקנון .

  11.   הסכמתך לתנאי התקנון מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל את המידע השיווקי כאמור ב, עליך להודיע על כך לחברה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [email protected].


  תהליך הרכישה

  1.       באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים בתמונות, התמונות נועדו להמחשה בלבד.

  2.       ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים כולל מע"מ.

  3.       משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט.

  4.       המשתמש יכול לשנות כמויות, ולהוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת.

  5.       לצורך אישור ההזמנה, המשתמש יצטרך להמשיך לעמוד: "סל הקניות", לצורך הזנת פרטיו האישיים כפי שיופיעו בעמוד, כגון: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון וכד' ולאחר מכן לבחור את צורת התשלום העדיפה עליו, אם באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון ה-PAYPAL שברשותו.

  6.       עסקת הקניה תתבצע רק לאחר שמפעיל האתר יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי או חברת PAYPAL, בהתאמה, על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין מפעיל האתר.


  אופן החיוב

  1.       התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי, כאשר יש אפשרות לקנייה בתשלומים לפי מדניות החברה.

  2.       פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים.


  אופן הכנת ההזמנה

  1.       הפריטים המוצגים באתר נמצאים במלאי דרך קבע וזמינים לאספקה מידית.

  2.       במקרים חריגים בהם אזל פריט מהמלאי, אנו מתחייבים להודיע טלפונית ללקוח על כל חוסר בפריט ולסכם עם הלקוח על מועד משלוח הפריט החסר. בכל מקרה לא נעכב משלוח בגלל פריט חסר ללא ידיעת הלקוח והסכמתו. יודגש כי הודעה בדבר אי המצאות פריט במלאי תימסר ללקוח ותינתן לו האפשרות לבטל הזמנתו ללא כל עלות.

  3.       אנו מתחייבים לעשות את מיטב המאמצים על מנת לספק את המוצרים ללקוח עד 4 ימי עסקים. אולם, ייתכנו עיכובים שאינם בשליטתנו ואשר קשורים לחברות השילוח. במקרים בהם מועד האספקה מתאחר למעלה מ-6 ימי עסקים יש לפנות לשרות הלקוחות בטלפון מספר 052-2040044.


  אופן השילוח

  1.       שילוח הפריטים בכל רחבי הארץ יתבצע באמצעות חברות שילוח ודואר ישראל.

  2.       שילוח ע"י דואר ישראל או ע"י חברות שילוח:

  ·         הזמנות שיתבצעו באתר בכל בסכום, לפי דרישת הלקוח, לקבלת המשלוח בדואר רגיל, יכללו דמי חיוב, כאשר אספקת המוצר תתבצע תוך 4 ימי עסקים מיום קבלת אישור בדבר ביצוע העסקה בדואר האלקטרוני של הלקוח. לקוח שירצה לצרף מספר הזמנות לאותו משלוח יוכל לעשות זאת רק במידה וההזמנות טרם נשלחו מהאתר.

  ·         על אף כל הוראה סותרת בתקנון זה, מועדי האספקה המצוינים באתר ובתקנון זה מסתמכים על התחייבויותיהם של דואר ישראל וחברות השילוח ועל אחריותם בלבד וכפופים למתן פרטים מדויקים בכל הקשור למען הלקוח ולפרטי הקשר עמו.

  ·         להנהלת האתר הזכות המלאה לבחור את חברת השילוח לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  ·         מובהר בזאת כי לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בגין עיכוב במועד האספקה. הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין עיכוב במועד האספקה.

   


  מדיניות החזרת מוצרים וביטול הזמנה

  1.       ניתן להחזיר כל מוצר שלם ובאריזתו המקורית תוך 30 ימי עסקים - אל חברת "פארטקליק בע"מ" בכתובת מתחם לב הארץ אזור התעשיה החדש ראש העין.

  2.       הזיכוי יתבצע כאמצעי תשלום אשר שימש לחיוב העסקה בלבד ובכפוף לתנאים בסעיף 8 זה להלן.

  3.       בהתאם לחוק הגנת הצרכן יתאפשר ביטול עסקה תוך 30 ימי עסקים ובתנאי שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית, במקרה זה יזוכה כרטיס האשראי או חשבון ה-PAYAPL של הלקוח על פי התנאים להלן:

  ·         בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם, כספו של הצרכן יושב לו תוך 30 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 10% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם.

  ·         המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

  ·         הצרכן יקבל החזר של דמי המשלוח כאשר מדובר בחלקי חילוף לרכב.
  הצרכן לא יקבל החזר של דמי המשלוח כאשר מדובר באביזרים, חומרי טיפוח, ומוצרי חשמל אלא את ערכו של המוצר שהוחזר בלבד.
  הצרכן יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם במידה וטרם התקבל המוצר בפועל, וזאת במידה והמוצר יצא ממחסני האתר.

  ·         יודגש בזאת כי, בכפוף לכל דין, אין אפשרות החזרת מוצרים לאחר שנפתחה האריזה או שנעשה בהם שימוש מכל סוג שהוא.

  ·         בעת ביטול עסקה עקב פגם, לא יגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר לחברה.

  ·         במידה והמוצר נמצא פגום, המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.

  ·         החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.


  אחריות למוצרים

  1.       למוצרים תינתן תעודת אחריות של היצרן/היבואן.

  2.       מובהר בזאת כי האחריות לעבודתו התקינה של המוצר מוטלת על היבואן/יצרן הציוד בלבד על פי כתב האחריות המצורף לפריט ואם חלה תקלה בפעולתו, על הצרכן לפנות ליבואן על פי כתב האחריות שבידו.

  3.       פריט שימצא לא תקין, יתוקן או יוחלף בפריט זהה חדש או משומש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  4.       הוצאות המשלוח של הפריט הבלתי תקין יחולו על הלקוח בשליחתו לחברה ובהחזרתו ללקוח.

  5.       האתר מוצע ומוצג בתום-לב, כפי שהוא ("AS IS") בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצדה של החברה. האחריות הבלעדית למוצרים המפורסמים לרכישה באתר, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים של המוצרים, בהתאם לתנאי תעודת האחריות והשירות המוצמדים לכל מוצר ועל-פי חוק.

  6.       החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו דרך האתר ואחריות זו תחול על המשתמש ועל חשבונו. המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר ו/או מוקד השירות הטלפוני, אלא אם נכתב אחרת.

  7.       החברה פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי-דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אל המשתמש.

  8.       החברה לרבות מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על-ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.


  קנין רוחני

  האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו וכיוצא באלה. המידע מוצג לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע - כולו או חלקו - שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנין אלה ולרבות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, לערוך את המידע, לשנותו, לשפרו, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו.


  הצהרת פרטיות

  1.       המחויבות שלנו להגנת הפרטיות - פרטיותך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו והאופן שבו החברה משתמשת במידע הנמסר על ידך או הנאסף על ידה בעת שימושך באתר החברה והינו חלק בלתי נפרד מהתקנון.

  2.       שימוש במידע ומסירתו לצד שלישי - החברה משתמשת במידע שנאסף אך ורק ובהתאם לתקנון, לרבות לצורך המטרות המפורטות להלן:

  ·         כדי לאפשר לך להשתמש באתר;

  ·         לצורך שינוי האתר ושיפורו;

  ·         ליצירת קשר עמך, כאשר החברה סבורה שיש צורך בכך;

  ·         כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע ועדכונים בקשר עם האתר והמידע האישי שלך;

  ·         כדי לשלוח אליך מידע שיווקי, דברי פרסומות ו/או הצעות לרכישות שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך, ו/או את בני משפחתך. כפי שצוין בתקנון, הסכמתך לתקנון מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 .

  ·         לכל מטרה אחרת המפורטת בתקנון.

  3.       החברה מתחייבת לשמור על המידע, לא לסחור ו/או למכור ו/או להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט המקרים להלן:

  ·         על מנת למלא אחר הוראות הדין, לרבות כל חיקוק, חוק, אמנה, פקודה, תקנה, צו, הוראה רשמית, הוראת מינהל, חוזר ו/או הנחיה של גוף שלטוני או רגולטורי כלשהו;

  ·         במקרה של תלונה ו/או בקשה בקשר עם השימוש באתר ו/או על מנת לטפל בבעיות אבטחה ו/או בעיות טכניות באתר;

  ·         במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין החברה;

  ·         על מנת להשיב על תביעות של צדדים שלישיים;

  ·         על מנת להגן על זכויות הקניין של החברה ו/או של המשתמשים באתר;

  ·         במקרים בהם השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתקנון ו/או בניגוד להוראות כל דין;

  ·         העברת מידע שאינו מידע שמזהה אותך באופן אישי לצדדים שלישיים, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי.

  4.       מחיקת מידע - החברה תמחק מידע שנאסף על ידה, אשר לא נעשה בו כל שימוש ואשר ביקש בעל המידע בכתב למוחקו . בנוסף, ככל שהמידע משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת משתמשים, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של המשתמשים ששמותיהם כלולים במאגריה של החברה ("פניה בדיוור ישיר"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בפניה בדיוור ישיר כאמור לעיל. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר.

  5.       מה אנחנו עושים עם המידע - במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנת מוצר או שירות, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו'). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי) ו/או כמפורט בתקנון זה. במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מס' חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

  6.       המחויבות שלנו לאבטחת מידע

  ·         החברה עושה כל מאמץ על מנת לאבטח את המידע באתר. החברה אינה מבטיחה ואינה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד שלישי שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר החברה ו/או למחשביה.

  ·         העברת מידע בדבר אמצעי תשלום ופרטי כרטיסי אשראי באתר נשמר על ידי החברה באמצעי אבטחה סבירים ולא יעשה על ידי החברה בפרטי מידע אלה כל שימוש שאיננו למטרת השימוש שאליו נמסרו הפרטים כאמור לעיל. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת החברה ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.

  ·         כחלק מתפעול שוטף של האתר, החברה עשויה להשתמש ב"עוגיות" (Cookies), המשמשות בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי. הנך רשאי, בכל עת, לנקות את ה"עוגיות" מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב"עוגיות". יחד עם זאת, החברה אינה מבטיחה כי פעולות כאלה יאפשרו גלישה תקינה באתר והן רשאיות לחסום ו/או לא לתת שירות במקרים בהם נעשו פעולות כאמור.

  ·         החברה עשויה לאסוף מידע נוסף בזמן הגלישה או השימוש באתר, מידע שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי ושאין בו כדי לזהות את המשתמש באופן אישי.

  ·         החברה לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות שלך, בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות אותך או להתחקות אחריך, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.


  פניות
  אם יש לך שאלה ו/או הערה הנוגעת לתקנון, לרבות פניה לצורך מחיקת מידע כאמור בסעיף 11.4 לעיל, תוכל לפנות אלינו בדואר אלקטרוני בכתובת [email protected] או בהתאם לדרכי התקשורת המופיעים באזור יצירת קשר באתר החברה.


  שונות

  1.       על תקנון זה יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע מהתקנון.

  2.       אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות התקנון לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.

  3.       כל הודעה שיש לשלוח מצד אחד לשני, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע"י הנמען, ארבעה ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה ואם נשלחה לחברה בלבד בעת שנתקבל אישור מסירה ממחשבי החברה על קבלת ההודעה. הודעות מטעם החברה יכול וישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת.

   

צרו קשר

טלפון whatsapp 1 חזרה מעלה
X

בחר את הרכב שלך

 • שדה חובה 1
 • שדה חובה 2
 • שדה חובה 3
 • שדה חובה 4
 • 5
 • נקה שדות